Aktualności
Warsztaty z cyklu "Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko"
16-17 marca 2018, Jachranka
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Charakteryzacja