Aktualności
Fizyka przed Wyzwaniami Cywlizacyjnymi

17 stycznia 2019,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Strona główna

Centrum Transferu Technologii (CTT) Instytutu Fizyki PAN jest jednostką organizacyjną wspierającą w sposób aktywny wdrażanie wyników B+R na rynek. Działania te skoncentrowane są na stałej asyście specjalistów ds. ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, ekonomii i marketingu przy prowadzeniu badań naukowych. Wyniki B+R są na bieżąco konsultowane z CTT, co pozwala na wypracowanie aktualnej oferty dla przemysłu.


Usługi oferowane przedsiębiorcom przez IF PAN zazwyczaj składają się ze wsparcia w przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których wynik może zostać wdrożony w danym przedsiębiorstwie oraz z profesjonalnych usług specjalistów ds. prawnych, ekonomicznych czy marketingowych CTT. W razie potrzeby CTT oferuje także przedsiębiorcom wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego źródła finansowania, pomaga w przygotowaniu aplikacji o finansowanie zależnie od źródła finansowania.


IF PAN przy wykorzystaniu swojego CTT prowadzi aktywny marketing swoich usług m.in. poprzez udział w targach, do których zaprasza także swoich kontrahentów z sektora gospodarki, niejednokrotnie wspólnie wystawiając ofertę. Osiągnięcia IF PAN były wielokrotnie nagradzane m.in. Grand Prix targów w Gdańsku, nagrodę Światowej Organizacji Innowacji, specjalna nagroda Ministra Gospodarki i liczne złote medale kolejnych targów.


CTT IF PAN jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkiem świadczenia usług proinnowacyjnych.


CTT IF PAN od 2018 roku przynależy do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.