Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Strona główna

Centrum Transferu Technologii (CTT) Instytutu Fizyki PAN jest jednostką organizacyjną wspierającą w sposób aktywny wdrażanie wyników B+R na rynek. Działania te skoncentrowane są na stałej asyście specjalistów ds. ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, ekonomii i marketingu przy prowadzeniu badań naukowych. Wyniki B+R są na bieżąco konsultowane z CTT, co pozwala na wypracowanie aktualnej oferty dla przemysłu.


Usługi oferowane przedsiębiorcom przez IF PAN zazwyczaj składają się ze wsparcia w przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których wynik może zostać wdrożony w danym przedsiębiorstwie oraz z profesjonalnych usług specjalistów ds. prawnych, ekonomicznych czy marketingowych CTT. W razie potrzeby CTT oferuje także przedsiębiorcom wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego źródła finansowania, pomaga w przygotowaniu aplikacji o finansowanie zależnie od źródła finansowania.


IF PAN przy wykorzystaniu swojego CTT prowadzi aktywny marketing swoich usług m.in. poprzez udział w targach, do których zaprasza także swoich kontrahentów z sektora gospodarki, niejednokrotnie wspólnie wystawiając ofertę. Osiągnięcia IF PAN były wielokrotnie nagradzane m.in. Grand Prix targów w Gdańsku, nagrodę Światowej Organizacji Innowacji, specjalna nagroda Ministra Gospodarki i liczne złote medale kolejnych targów.


CTT IF PAN jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkiem świadczenia usług proinnowacyjnych.


CTT IF PAN od 2018 roku przynależy do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.