Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Charakteryzacja - Dozymetr termoluminescencyjny promieniowania
jonizującego

Opis

Opracowano nowe detektory  termoluminescencyjne (TL) na bazie kryształów lub ceramiki YAP:Mn, które mogą być stosowane w większości komercyjnych czytników TL/OSL. Opracowano i zbudowano własny czytnik TL/OSL, który w połączeniu z własnego opracowania detektorami stanowi laboratoryjny dozymetryczny system TL/OSL. Czytnik TL/OSL sterowany jest z komputera PC za pomocą opracowanego programu komputerowego w systemie LabView.

 

Parametry

Zastosowanie nowego materiału na detektory termoluminescencyjne pozwoliło na polepszenie ich parametrów w porównaniu z większością dostępnych detektorów TL. Głównymi zaletami proponowanych detektorów są:

  • wysoka czułość (≥20 w stosunku do TLD-100);
  • ekstremalnie duży zakres liniowości (8 rzędów natężenia promieniowania, do 2·103 Gy);
  • luminescencja w zakresie widzialnym (ok. 530 nm);
  • możliwy odczyt w trybie OSL.

 

Zastosowania

Dozymetr może być stosowany dla rejestracji dawek promieniowania w zakresie od małych do dużych. Detektory mogą być użyte w standardowych systemach dozymetrycznych i zastosowane w badaniach naukowych, w urządzeniach jądrowych, gdzie poziom dawek promieniowania znacznie przekracza poziomy spotykane w dozymetrii indywidualnej, a także w różnych innych zastosowaniach takich jak napromieniowywanie materiałów, sterylizacja żywności czy instrumentów medycznych, i innych.

Krzywa termoświecenia krystalicznych detektorów na bazie YAP:Mn.

Czytnik TL/OSL.

Interfejs programu czytnika TL/OSL.


Osoby do kontaktu: prof. Andrzej Suchocki, e-mail: suchy@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 29 79
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061