Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Materiały - Detektor UV wysokiej czułości oparty o nanosłupki ZnO

Opis

Selektywny detektor UV oparty na monokrystalicznych nanosłupkach ZnO cechuje się niezwykle wysoką czułością (0,05 W/m2) z krawędzią absorpcji  w okolicach 400nm długości fali, jest zatem w stanie odróżnić światło z zakresu widzialnego od UV. Nanosłupki ZnO, stanowiące warstwę aktywną detektora, są wykonywane nową odmianą metody hydrotermalnej na izolującym elektrycznie podłożu (kwarc). Mechanizm detekcji oparty jest o powierzchniowe zjawiska adsorpcji i desorpcji pary wodnej i grup OH, dlatego użyciu nanosłupków zapewnia wysoką czułość. Przy przejściu do pomiarów w próżni czułość detektora dodatkowo rośnie i zaczyna wówczas dominować mechanizm wzrostu liczby nośników na skutek optycznej generacji par elektron-dziura. Detektor nie wymaga czyszczenia czy wygrzewania przed kolejnym użyciem, oporność struktury wraca samoczynnie do wielkości wyjściowej na skutek adsorpcji grup OH z powietrza.

 

Parametry

  • Czułość: 0,05 W/m2
  • Podłoże: kwarc
  • Zakres spektralny: światło o długości fali poniżej 400nm

 

Zastosowania

Detektory UV są szeroko stosowane do ochrony życia i zdrowia, ze względu na szkodliwość promieniowania ultrafioletowego. Są również stosowane w ośrodkach naukowych zajmujących się charakteryzacją bądź technologią optyczną, gdzie używane są źródła światła ultrafioletowego.

 

Zgłoszenie patentowe: P.404645 z dnia 11 lipca 2013r.

Mikroskopowe zdjęcie powierzchni detektora UV.

Odpowiedź układu na światło z zakresu widzialnego.

Odpowiedź układu na światło z zakresu UV.

Zależność oporu struktury od natężenie światła UV.


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061