Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Materiały - Przewodzące warstwy tlenku cynku

Opis

Przewodzące warstwy tlenku cynku są wytwarzane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) na dowolnych podłożach, w temperaturze do 200 oC zapewniającej optymalne parametry elektryczne (niskie oporności właściwe) oraz metaliczne przewodnictwo w temperaturze pokojowej. Przewodzące warstwy ZnO otrzymane techniką ALD charakteryzują się wysoką transmisja optyczną w przedziale widzialnym. Tym samym mogą znależć liczne zastosowania jako przezroczyste elektrody w przyrządach elektronicznych, fotowoltaicznych i optoelektronicznych.

 

Parametry

  • Grubość warstw: < 1 mikrometr
  • Transmisja optyczna: ~90 %
  • Typ nośników: n
  • Oporność: 1-2x10-3Ωcm
  • Jednorodność pokrycia

 

Zastosowania

  • przezroczyste elektrody
  • elektronika organiczna

Transmisja optyczna 200-nm przewodzących warstw ZnO osadzonych na szkle metodą ALD

Oporność właściwa 200-nm warstw ZnO otrzymanych metodą ALD w różnych temperaturach wzrostu


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061