Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Materiały - Nanokrystaliczne luminofory na bazie tlenku itru

Wprowadzenie

Tlenek itru jest doskonałą matrycą dla domieszkowania jonami aktywującymi luminescencję. Domieszkowanie różnymi jonami w odpowiednich proporcjach pozwala kontrolować kolor emisji luminescencji i dobór widm ekscytacji aby dostosować materiał do konkretnych zastosowań.  Luminofory bazujące na domieszkowanym tlenku itru wykazują dużą intensywność luminescencji, są odporne chemicznie i termicznie. Tlenek itru otrzymywany w IFPAN pozwala na uzyskanie emisji w zakresie widzialnym.

 

W skrócie:

  • Wysoka intensywność luminescencji
  • Wysoka odporność chemiczna i termiczna
  • Wąski rozkład wielkości krystalitów
  • Czystość fazowa
  • Materiał bioobojętny
  • Możliwość kontroli koloru luminescencji

 

Zastosowania

Materiał oferuje gigantyczny potencjał w medycznej diagnozie i terapii.

 

Obraz SEM nanokryształów tlenku itru


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061