Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Materiały - Aktywne optycznie materiały na bazie nanokrystalicznego tlenku cynku

Wprowadzenie

Tlenek cynku stosowany jest szeroko w przemyśle ceramicznym, do produkcji katalizatorów, warystorów czy ferrytów. Ze względu na szeroką przerwę wzbronioną 3,2 eV nadaje się jako materiał aktywny w źródłach światła widzialnego. Posiada właściwości piroelektryczne i piezoelektryczne. ZnO jest półprzewodnikiem typu n.

Opracowano niskotemperaturową technologie wytwarzania tego materiału o wysokiej jakości strukturalnej i kontrolowanym rozmiarze. Dla takich nanoproszków obserwowana jest wyłacznie luminescencja ekscytonowa.

Otrzymane nanoproszki testowane były do zastosowań biologicznych (jako biomarkery) i fotowoltaicznych, w komórkach trzeciej generacji.

 

 

W skrócie:

  • ZnO domieszkowany pierwiastkami przejściowymi i lantanowcami
  • Kontrola nad kształtem i wielkością krystalitów
  • Biozgodny

 

Zastosowanie

Możliwość wykorzystanie do produkcji leków, w fotowoltaice, w procesach fotorozszczepienia wody.

 

Obraz SEM nanokryształów tlenku cynku.

Widmo katodoluminescencji tlenku cynku uzyskanego metodą hydrotermalną mikrofalową.


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061