Aktualności
Konferencja prasowa
"Wyzwania Fizyki"


17-17 listopada 2022,
Instytut Fizyki PAN
CTT IFPAN
Centrum Transferu Technologii
Instytutu Fizyki PAN
Materiały - Aktywne luminofory na bazie domieszkowanego
glinianu cynku

Wprowadzenie

Glinian cynku (ZnAl2O4) jest materiałem o potencjale aplikacyjnym ze względu na dużą odporność mechaniczną oraz stabilność termiczną. Przerwa wzbroniona rzędu 3,8 eV pozwala na zastosowania ZnAl2O4 w optoelektronice jako luminofory. W tym celu domieszkujemy ten materiał jonami ziem rzadkich. Domieszkowanie jonami lantanowców pozwala na uzyskanie emisji luminescencji o kontrolowanym kolorze.

 

W skrócie:

  • Wysoka intensywność luminescencji w zakresie widzialnym
  • Stabilność w zawiesinach wodnych i kwaśnych
  • Możliwość domieszkowania pierwiastkami przejściowymi i lantanowcami
  • Bioobojętny
  • Rozmiary 10-60 nm
  • Wąski rozkład wielkości krystalitów

 

Zastosowanie

Możliwość zastosowania materiału w źródłach światła, wyświetlaczach, detektorach gazów, biomarkerach. Znana jest jego aktywność w katalizowaniu wielu reakcji wliczając reakcję syntezy biopaliwa.

Obraz SEM nanoproszku spinelu cynkowo-glinowego domieszkowanego europem.

Widmo emisji luminescencji spinelu cynkowo glinowego domieszkowanego europem.


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061